BY COOKIE 2009 Radnja za promet i preradu ribe "P e r u ć a c"   - Vizit karta   Šifra delatnosti: 15200 - Prerada i konzervisanje ribe i proizvoda od ribe 51390 - Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce   PIB 104285536   Žiro računi 180-506182001360608 Alpha Bank 180-506182002765750 Alpha Bank 160-255636-50 Banka Intesa HASAP CERTIFICATE ENGLISH Potvrda o registraciji Rešenje o registraciji Uprava za Veterinu II Rešenje o registraciji APR I Rešenje o registraciji APR II HASAP SETIFIKAT SRPSKI Rešenje o registraciji Uprava za Veterinu I PDV evidencija  Važno: Za štampu ili preuzimanje kliknite na sliku željenog dokumenta zatim u novotvorenom prozoru desnim klukom uđite u meni i izaberite željenu opciju.